Kompjuterizovana perimetrija

Ispitivanje vidnog polja

Najčesća indikacija za ispitivanje vidnog polja je dijagnostika i praćenje pacijenata sa glaukomom.

Prema preporuci Evropskog udruženja za glaukom potrebno je uraditi tri ispitivanja godišnje tokom prve dve godine od postavljanja dijagnoze glaukoma kako bi smo procenili dejstvo terapije koju pacijent koristi (uspešnost lečenja).

Takodje, ispitivanje vidnog polja nam pomaže u dijagnostici nekih neuroloških oboljenja (multiple skleroze, oboljenja vidnog živca, tumora mozga, moždanog udara, tumora hipofize, i drugih), kao i kod praćenja neželjenih dejstava nekih lekova (Resochin).

U memoriji aparata se čuvaju svi pregledi pacijenata što omogućava poredjenje nalaza tokom vremena.


 

Očna ordinacija Ilić 2022.
Ratka Mitrovića br. 183, 11030 Beograd
Kontaktirajte nas