Kolor test

Ispitivanje kolornog vida

Ispitivanje kolornog vida neophodno je za određena zanimanja (profesionalni vozači, piloti, pomorci, mašinovođe..).

Oboljenja oka (makulopatije sa oštećenjem “čepica”, retinitis pigmentoza, glaukom, dijabetička retinopatija) mogu biti praćena poremećajem kolornog vida.

Neki lekovi (Resochin, Amiodaron, Viagra, Digoxin, Ethambutol, Metronidazol, neki antiepileptici) dovode do ispada u kolornom vidu.

Za ispitivanje kolornog vida koristimo pseudoizohromatske tablice i Farnsworth test sa 100 boja.

Test vida za raspoznavanje boja sastoji se od 15 kartica, od kojih svaka sadrži određeni broj. Da bi ste uspešno rešili test za daltonizam, morate prepoznati tačan broj na kartici.


 

Očna ordinacija Ilić 2022.
Ratka Mitrovića br. 183, 11030 Beograd
Kontaktirajte nas