Očna ordinacija ILIĆ

Očnu ordinaciju ILIĆ su osnovali dr Božidar Ilić i dr Mirjana Ilić 1997. godine. Ona predstavlja spoj velikog kliničkog i hirurškog iskustva, znanja i savremenih metoda lečenja.

Iskustvo u oblasti UZ (ultrazvuka) koje smo sticali, dr Božidar od 1969.godine, a dr Mirjana od 1993.godine, bilo je obavezujuće i to nas je navelo da 2001.godine naravimo digitalni atlas o primeni ultrazvuka u oftalmologiji..

Od 2006.godine ordinacija se nalazi na adresi Ratka Mitrovića 183.

Elektronska dokumentacija


 

Veoma smo ponosni na elektronsku dokumentaciju koju vodimo i čuvamo od prvog dana rada ordinacije.

Od osnivanja ordinacije davne 1997 godine, dokumentaciju i kartoteku pacijenta vodimo elektronski.

Svi podaci kao i uradjene dijagnostičke procedure, fotografije, nalazi, sumirani su u okviru kartona pacijenta. Time je značajno olakšan rad kao i praćenje oboljenja koje pacijent ima. Umreženi aparati i prenos slika do svih računara koje koristimo u radu nam omagućava kontinuirani pristup svim podacima vezanim za pacijenta tokom 25 godina rada.

Zadovoljstvo u radu proističe iz kontinuiranog dugogodišnjeg praćenja
naših pacijenata i porodica sa kojima rastemo.

PACIJENT IMA DUŠU…

Zadovoljstvo u radu proističe iz kontinuiranog dugogodišnjeg praćenja naših pacijenata i porodica sa kojima rastemo.

PACIJENT IMA DUŠU…