OCT – Optička Koherentna Tomografija

OCT je nova dijagnostička metoda koja daje presek kroz tkivo u mikronskoj rezoluciji koristeći svetlost.

Neophodna je u dijagnostici i praćenju oboljenja koja zahvataju makulu (žutu mrlju): senilne degeneracjie makule (AMD), dijabetične makulopatije, okluzije vene centralis retine, rupture makule, kao i mnogih drugih oboljenja makule.

OCT se koristi i u ranoj dijagnostici kao i u praćenju glaukoma, merenjem debljine retinalnih nervnih vlakana .