Ispitivanje kolornog vida

Ispitivanje kolornog vida neophodno je za određena zanimanja (profesionalni vozači, piloti, pomorci, mašinovođe..).

Oboljenja oka (makulopatije sa oštećenjem “čepica”, retinitis pigmentoza, glaukom, dijabetička retinopatija) mogu biti praćena poremećajem kolornog vida.

Neki lekovi (Resochin, Amiodaron, Viagra, Digoxin, Ethambutol,Metronidazol, neki antiepileptici) dovode do ispada u kolornom vidu.

Za ispitivanje kolornog vida koristimo pseudoizohromatske tablice I Farnsworth test sa 100 boja.