Merenje debljine rožnjače

Pahimetrija je dopunska dijagnostička metoda kojom merimo debljinu rožnjače.

Koristi se kada postoji sumnja na glaukom kako bi smo izračunali faktor korekcije izmerene vrednosti očnog pritiska.

Debljinu rožnjače je neophodno izmeriti i kod pacijenata zainteresovanih za refraktivnu hirurgiju da bi se donela odluka o vrsti intervencije ( LASIK , PRK).

pahimetrija 1