Redovan oftalmološki pregled

Redovan oftalmološki pregled počinje razgovorom sa pacijentom, zapisivanjem podataka o oboljenju oka i drugim oboljenjima i redovnoj terapiji koju pacijent uzima.


Redovni (oftalmološki) pregled podrazumeva anamnezu o oboljenju oka, nakon čega sledi:

– Ispitivanje dioptrije, vidne oštrine na daljinu i blizinu
– Provera postojećih naočara i odredjivanje novih ukoliko su potrebne
– Pregled prednjeg dela oka
– Pregled očnog dna
– Merenje očnog pritiska
– Odredjivanje treapije ukoliko je potrebno

Zavisno od nalaza rade se dopunske dijagnostičke metode (pahimetrija, ispitivanje vidnog polja, HRT, ultrazvuk, OCT, fluoresceinska angiografija, Rtg, CT, MRI,) i laboratorijska ispitivanja.